[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V pondělí na slavnost sv. Petra a Pavla budou slouženy mše svaté v 8.00 hod. a v 18.30 hod. Je to církvi doporučený svátek.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 17.30 hod. adorace před NSO a zároveň možnost svátosti smíření.
  • Zájemci o farní tábor si mohou přihlášky vyzvednout v zákrisV sobotutii a co nejdříve je musí odevzdat.
  • Fotografie z prvního svatého přijímání je možné objednat u bočního východu z kostela a DVD v zákristii.
  • V nejbližších dnech začnou terénní úpravy kolem kostela. Dbejte na zvýšenou opatrnost.
  • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti, zvláště na pokrytí nákladů spojených s červnovými liturgickými slavnostmi. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.
  • Děkujeme dvěma dárcům za dar 3000 a 1000 Kč. určený na potřeby farnosti.
  • Srdečně díky všem, kteří se podíleli na zajištění farního odpoledne minulou neděli a na realizaci komponovaného poutního večera.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
28.6. 2009
SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE
8.00 hod.

9.30 hod.
18.30 hod.

Za Karla Smejkala, dceru, její vnučku, rod Matoušků a Kramerů a za duše v očistci
Za farnost
Za Václava a Emilii Řezníčkovy a syna Václava
Pondělí
29.6. 2009
SLAVNOST SV. PETRA A SV. PAVLA
8.00 hod.
14.00hod.
18.30hod.
Za rodinu Kunstarovu a syna Jaroslava
Pohřeb pana Stanislava Mrtky
Za rod Činčerů a Ondráčků
Úterý
30.6. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
1.7. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Novotných, dceru, syna, snachu Marii, Josefa Půžu a duše v očistci
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
2.7. 2009
18.30 hod. Za Jiřího Hladíka, rodiče rodiče Šmidrkalovy a rod Grubauerů
Pátek
3.7. 2009
SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
18.30 hod. Za Janu Vanickou a rodinu Linhartovu
Sobota
4.7. 2009
PAMÁTKA SV. PROKOPA,OPATA
7.00 hod. Za Ladislava Řezníčka a ten rod
Neděle
5.7. 2009
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Marii a Albína Jajtnerovy, rod Rymešů a Jajtnerů
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět