[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.30 hod. svátost smíření a od 18.30 hod. dětská mše svatá. Po mši svaté na faře se uskuteční farní biblická olympiáda. Nejlepší budou odměněni. Přijďte si zasoutěžit ve znalostech Bible.
  • V sobotu v 8.00 hod. brigáda na odvlhčení ohradní zdi před kostelem. Prosíme dobrovolníky o pomoc.
  • Ve dnech 17.-18.10. se ve Věžnicích uskuteční taneční vikariátní setkání mládeže. Zájemci získají bližší informace na venkovní nástěnce, včetně té, že se mají přihlásit do 12.10. u Aničky Henzlové.
  • Předplatitelé si v zákristii mohou vyzvednout nové číslo IKD.
  • Během měsíce října budou ke koupi farní stolní kalendáře.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme dobrovolníkům za přípravu a organizaci hudebního festivalu Přibyslavské nocturno 2008.
  • Děkujeme za dar 3000 Kč určený na potřeby farnosti.

Bohoslužby

Den Hodina Intence
Neděle –
5.10. 2008
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za farnost
Za rodiče Prchalovy, jejich syny a snachy
ŽIŽKOVO POLE – POUTNÍ MŠE SVATÁ
Pondělí –
6.10. 2008
7.30 hod. Za Františku Pazderkovou, celý rod a duše v očistci
Úterý –
7.10. 2008
18.30 hod. Památka Panny Marie Růžencové
Za rodiče Šmidrkalovy, Hladíkovy, jejich rodiče a sourozence
Středa –
8.10. 2008
7.30 hod.
19.00 hod.
Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek –
9.10. 2008
18.30 hod. Za Josefa Musila, rodiče a sestru Marii
Pátek –
10.10. 2008
14.00 hod.
18.30 hod.
Pohřeb paní Anežky Hausváterové
Za Stanislava a Marii Horkých
Sobota –
11.10. 2008
7.00 hod. Sobotní památka Panny Marie
Za Jaroslava Blažka, Boženu Pavlíčkovou a rodiče
Neděle –
12.10. 2008
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za Vladimíra Omese a jeho rodinu
Za Františka Beneše a celý rod
Za farnost

...

Petr

Pár dnů před biblickou olympiádou jsem od známé dostal na to tip zda si nechci taky zasoutěžit. Nakonec mí přátelé, s kterými bych tam přišel měli již jiný program. Je to super, že něco takového můžete pořádat, vždyť skrze znalost písma můžeme dojít ke spasení a to vírou v Krista. viz.2Tm3,15 a je dobé se učiti a znáti Bibli – „Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti …“ Zajímalo by mne zda byl zájem o tuto akci a ohlas.

Komentáře uzavřeny