Přibyslavské Nocturno

Vítejte na stránce festivalu nejen duchovní hudby,

který pro Vás pořádáme v jednom z malebných městeček Českomoravské vrchoviny, v Přibyslavi. Doufáme, že Vás naše stránka zaujme, a přiměje Vás přemýšlet o návštěvě našeho festivalu, ať již jako návštěvníka či účinkujícího.

Jak a proč?

Bylo to na počátku roku 2001, kdy přišel P. Miroslaw Michalak, náš někdejší kněz, s myšlenkou uspořádat v našem městě festival duchovní hudby k poctě sv. Cecílie. Ještě mnohokrát jsme tu zimu o této myšlence hovořili, až z myšlenky původní vznikl festival hudby nejen duchovní, nejen k poctě sv. Cecílie, ale snad i k poctě hudby jako nástroje, jež je nositelem krásy světské, ale i duchovní. Jako nástroje, který může být použit jako lék k obraně proti neuvěřitelné mase zla a nevkusu, jež se pokouší ovládnout tento svět i nás samé. Jako nástroje, pomocí něhož dokážeme snad nejvěrněji vyjádřit své myšlenky a především své cítění.

Festival je nyní již tradiční podzimní akcí nejen naší farnosti, města, ale i kraje. Velké díky patří všem našim minulým i současným duchovním správcům, kteří mají festival pod svoji záštitou, dále organizátorům, sponzorům a hlavní díky patří VÁM všem, kteří festival rádi navštěvujete!

Pozvánka na letošní ročník – Fotografie z Nocturna 2015

za tým organizátorů
Petr Málek