[metaslider id=11715]

V úterý 24. 5.  se uskutečnila v pařížském centru College de Bernardins panelová debata jejímž hostem byl i pražský arcibiskup Dominik Duka. Tématem kulatého stolu bylo “ Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti. „

 

College de Bernardins- jedna z mála zachovaných středověkých památek nesakrálniho typu, dnes centrum, kde se střetává Církev se Společností

Panel byl rozdělen na dvě části  v  prní vystoupil na úvod moderator Antoine Arjakovskij ze Lvova, který posluchače uvedl do problematiky a představil situaci vyrovnání se s komunismem v postkomunistických zemích. Po něm následoval polský dominikán Tomasz Dostatní, který se ve svém příspěvku zaměřil na situaci církve během komunistické vlády v Polsku. Německý historik a kněz Albert Peter Rehman představil výsledky výzkumu, který se zabýval příčinami a motivací spolupráce katolických kněží s komunistickou tajnou službou. Francouzský historik Henry Rousso promluvil ol hlavních liniích francouzské debaty o paměti a jejím vztahu k historii a dějinám vůbec.

Diskusní panel – druhý zprava Dominik Duka

V druhé části kolokvia vystoupil Dominik duka se svým příspěvkem “ Eglise, coopération, combat, collaboration, coopération„, který zevrubně mapoval příčiny a průběh spolupráce kněží s komunistickým řežimem, stejně jako snahy komunistického aparátu o ovládnutí a podrobení katolické církve. Poukázal na to, že přestože se jeví spolupráce kneží s StB jako odsouzeníhodná, nelze ji jenom jednoduše generalizovat, protože se jedná o problematiku, která je mnnohem složitější než na první pohled vypadá.

 

Dominik Duka přednáší plynulou francoužštinou svůj příspěvek

Po pražském arcibiskupovi vystoupil pařížský pomocný biskup Eric de Moulins-Beaufort, který v kontextu slov Dominika duky poukazal na obdobnou snahu pařížského kardinala Jean- Marie Loustige, který v 90. letech usiloval o usmíření za zločiny spáchane na katolických kněžích a věřících během francouzské Revoluce.

Závěr přednášky patřil diskusi, jak mezi panelisty navzájem, tak i mezi přítomným publikem.

 

 

Jan Malek, publikovano na rejwi.signaly.cz

 

0 comments

Odpovědět