[metaslider id=11715]

V sobotu před Květnou neděli se sešli ministranti. V úvodu setkání si povídali o významu Velikonoc jako největších křesťanských svátků, představen jim byl ministrantský řád podle něhož by se měli řídit nejen v rámci své služby u oltáře. Připraven pro ně byl netradiční ministrantský sedmiboj, ve kterém si například vyzkoušeli své lektorské komunikační dovednosti či pečlivé složení hadříku (lavaba). Na závěr sedmiboje každý z ministrantů vymyslel a napsal svoji modlitbu, které ministranti pak společně předali našemu Pánu. Ministranti zašli do kostela, kde si vyzkoušeli některé služby a ukázali si některé liturgické nádoby.

Další setkání je naplánováno na květen, o jeho termínu budete informováni.

Za vedoucí ministrantů Pavel Janů a Martin Ležák

...