[metaslider id=11715]

Při duchovní obnově dne 18. 3. 2017 se nás sešlo asi 25 mladých a také dvě paní přímo z havlíčkoborovské farnosti. Sešli jsme se na místní faře. Obnovu vedl P. Pavel Sandtner, který v místnosti v prvním patře fary zřídil provizorní kapli a vystavil zde Nejsvětější Svátost. Během celé duchovní obnovy bylo možné ztišení, adorovat.

Před přednáškou jsme se vzájemně představili a také jsme měli za úkol říci, co nás konkrétně během týdne potěšilo. Nejvíce převládalo pěkné počasí nebo úspěchy ve škole.

V přednášce jsme přemýšleli nad příběhem ze Starého zákona. Týkal se krále Davida, v situaci, když se mu zalíbila krásná Batšeba. Vztah s Batšebou se snažil utajit (čekala s ním dítě), nepodařilo se mu to a nakonec dal příkaz k zabití jejího manžela. David se začal zaplétat do hříchu.

 P. Pavel mluvil o Desateru Božích přikázáních, snažil se více rozvést jednotlivá přikázání. Otec Pavel mluvil někdy humornou formou, myslím si, že dokázal zaujmout.

Během přestávek byla možnost svátosti smíření. Na dřevěný kříž jsme mohli napsat lístek s „věcmi“, které bychom chtěli lépe zvládat (předsevzetí) a prosby.

V kostele svatého Víta následovala mše svatá. Jako úkon kajícnosti každý účastník otiskl svoji dlaň v písku. Následně otec Pavel písek uhladil. V obětním průvodu se nesly dary – dřevěný kříž, kněžská štola, pečený chléb a hroznové víno, hostie a konvičky s vodou a vínem. Při proměňování na výzvu otce Pavla jsme se přesunuli blízko k oltáři, vzniklo větší sjednocení s Kristovou obětí a v rámci našeho společenství.

Po obědě v kuchyni na faře jsme poděkovali „kuchařkám“ hlasitým potleskem. A po obědě se začaly hrát stolní hry, povídání  s přáteli apod.

Jako poslední bod duchovní obnovy byla křížová cesta. Pro nepřízeň počasí probíhala v kapli před Nejsvětější Svátostí. Dřevěný kříž putoval mezi námi, zastavil se vždy u účastníka, který chtěl přednést zastavení křížové cesty.

Děkujeme otci Pavlovi a dalším organizátorům za tuto duchovní obnovu. Určitě nebyla poslední.

Lucka Sošková

 

...