[metaslider id=11715]

2015-02_ercV neděli 15. února 2015 v 17 hodin byla v našem kostele celebrována ekumenická bohoslužba, kterou sloužili vedle místního faráře Kubeše, zdejšího kaplana a administrátora nížkovské farnosti Sandtnera, také představitelé Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Sázavě, farářové Gallus a Erdinger.  Společně s nimi se přišlo za jednotu křesťanů modlit asi 70 věřících z obou farností.

Ducha celé bohoslužby asi nejlépe vystihuje jedna z úvodních modliteb, kterou si zde dovolím citovat.

P: předsedající, V: všichni

P: Všemohoucí Bože, vdechni do nás vánek jednoty, která připouští rozmanitost.
V: Vdechni do nás toleranci, která umí přijímat druhé a vytváří z nás společenství.

P: Vdechni do nás oheň, který sjednocuje to, co je rozdělené, a uzdravuje to, co je zraněné.
V: Vdechni do nás milost, která překonává nenávist a osvobozuje od násilí.

P: Vdechni do nás život, který zahání smrt a vítězí nad ní.
V: Požehnán buď Bůh milosrdenství, Otec, Syn a Duch Svatý, který všecko tvoří nové. Amen.

 

Po skončení bohoslužby byli všichni přítomní pozváni od pana faráře Kubeše na faru na drobné pohoštění, odkud se pak každý rozcházel domů.

Nezbývá nám, než si přát, abychom tuto modlitbu a celé setkání měli neustále všichni v myslích, protože mnoho nedorozumění a nesvárů, které mezi námi lidmi vznikají, jsou způsobené naší pýchou a netolerancí.

Karel Březina

1 comment

Odpovědět