[metaslider id=11715]

2016-03_Kvetna-nedeleKvětná neděle je „neděle, která bezprostředně předchází Velikonocím. Oslavuje Kristův triumfální vjezd do Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením (Jan 12,12-13). Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století.

V liturgii svátku jsou význačné tři momenty: požehnání ratolestí, jež se odehrává mimo chrám, s průvodem celého společenství, čtení pašijí, slavnost mše svaté.

Na tuto neděli se za Jana Pavla II. začal slavit Světový den mládeže.“ (citováno z iEncyklopedie.cz)

Fotogalerie ze dne 20.3.2016

Text a foto: Marie Zrzavá

...