[metaslider id=11715]

V únorovém čísle Přibyslavského občasníku jsme uvedli, že ke dni 20. 2. 2010 bude ukončen třetí a zároveň poslední rok veřejné sbírky. Proto byly k tomuto dni staženy sbírkové pokladničky a uzavřen účet. K tomuto datu byl také zpracován finanční přehled a následně předložen Ekonomickému oddělení Kraje Vysočina, kterému jsme za organizaci a průběh sbírky zodpovědní. Společně s výše uvedenými dokumenty bylo zažádáno o prodloužení konečného vyúčtování do konce kalendářního roku 2011.

Během třetího roku sbírky bylo vybráno skrze pokladničky 29 826,- Kč a mimoto bylo vloženo na účet 67 397,- Kč. V průběhu tohoto roku nebyly hrazeny žádné výdaje spojené se sbírkou, proto se po přičtení zůstatku z druhého roku ve výši 713 039,50 Kč dostáváme na konečnou částku 810 262,50 Kč. Z účtu budou dále čerpány prostředky na zaplacení veškerých výdajů spojených s opravami varhan.

Kraj Vysočina vypsal v rámci dotačního programu na obnovu kulturních památek kraje grant, který byl otevřen pro příjem žádostí do poloviny února letošního roku. Farář římskokatolické farnosti Zdeněk Kubeš zpracoval projekt na možnost čerpání prostředků z tohoto zdroje. V měsíci březnu nám byla z tohoto fondu schválena částka ve výši 220 000 Kč (40%) při nutné spoluúčasti města Přibyslav ve výši 110 000 Kč (20%). Římskokatolická farnost Přibyslav se na tomto projektu finančně spolupodílí částkou 220 000 Kč (40%). Částka bude uhrazena z výtěžku veřejné sbírky. Celková částka, za kterou bude provedena první etapa restaurování varhan, činí 550 000 Kč.

Díky tomu, že nám byla výše uvedená dotace přiznána, jsme mohli v květnu tohoto roku opravy přibyslavských varhan zahájit. Jak jsme se s restaurátorem panem Michkem domluvili, varhany jsou opravovány po částech, abychom byli schopni je i nadále používat. Mimo jiné byla provedena demontáž píšťalnic a píšťal z druhého manuálu a pedálu varhan, skříně žaluziového stroje k následnému zrestaurování. V současnosti je tedy provozuschopná zhruba jedna třetina varhan a polovina rejstříků. Proto se běžné hraní neobejde bez neustálých změn registrů, což zapříčiňuje prodlevy u nástupů skladeb. Nejpozději při zahájení další etapy oprav vás budeme informovat o aktuálním stavu celého projektu.

Jménem Římskokatolické farnosti Přibyslav a všech, kteří byli a jsou zapojeni do projektu oprav varhan, velice děkujeme za pochopení, důvěru a poskytnuté finanční prostředky.

 

Pozn.: Text zpracovali Karel Březina a Marie Zrzavá pro Přibyslavský občasník 9/2010 (č. 237), ročník XX, Přibyslav 2010.

4 comments

Marie Zrzavá

Dovolte, abych krátce reagovala. Pro opravu nástroje jsme se rozhodli proto, že se jeho stav postupně zhoršoval. Pořízení nového stroje jsme zavrhli z důvodu ochrany památky, kterou bezesporu naše varhany jsou (jak potvrdilo i Ministerstvo kultury).

Kozák

a je třeba
“ zobrazit všechny firemní dokumenty“
tam jsou ty jejich katalogy v PDF

Kozák

Vážená paní Marie.

Našel jsem vzorek Bachovy budby v MP3, zahraný na nových a relativně levných italských varhanách, stáhnout si ho můžete zde:

http://www.firemniseznam.cz/attachment/image/309/JSB_UNICO_Physis_BinLadinek.mp3

Modely těchto varhan s patentovanou a revoluční technologií Physis máte zde:

http://www.firemniseznam.cz/attachment/image/305/Organ_UNICO_group1_Physis.jpg

Ceník všech UNICO modelů je zde: http://www.firemniseznam.cz/attachment/image/308/Organ_UNICO_CENIK_2010.jpg

Pokud lze koupit varhany UNICO CL2 za 200.000,- pak bych osobně preferoval ekonomiku a drahou rekonstrukci bych odložil a nástroj až po lepší časy zakonzervoval.

KATALOGY všech nových modelů si můžete prohlédnou na http://www.firemniseznam.cz/detail/4489

Budu Vám vděčný za odpovědět, proč se již tolik roků jde tak složitou cestou a nepořídí se nástroj nový, s excelentí technologií tvorby zvuku.
Mě nahrávka z tohoto nástroje o jeho kvalitě přesvědčila, životnnost jeho dřevěných částí je uváděna desítky let a elektroniky stovky let.

V souborech na výše uvedené adrese firmy je i zpráva pro diecízní organology i s výsledky testu rozpoznání a nerozpoznání, jaký nástroj na kůru hrál.

S úctou F.Kozák

Odpovědět