[metaslider id=11715]

Od listopadu 2007 je ustanoven vikariátním kaplanem pro mládež náš kaplan otec Pavel Sandtner. První akcí, kterou v této nové funkci zorganizoval, byl včerejší Novoroční hudební večer mládeže ve Velké Losenici.

Jak název napovídá, jednalo se tradiční Večer mladých (po našem Vikariátko) netradičně zpestřený vystoupením dvou hudebních skupin. Tou první byla losenická křesťanská skupina Liberi Dei, druhý měl být přibyslavský Crime. Měl být. Bohužel jim ochořel zpěvák, a tak je nakonec nahradila, rovněž přibyslavská, Šatlava.

Setkání začalo mší svatou v losenickém kostele. Otec Pavel měl při ní promluvu o radosti a zábavě, o jejich vzájemné souvislosti a také o tom, že my křesťané máme díky Ježíšovi kvalitní základ, který nám dává možnost se radovat třeba i z obyčejných věcí.

Po mši jsme se přesunuli do nedalekého a především vyhřátého Losíku, kde si již Šatlava a Liberi Dei ladili nástroje. Jak se brzy ukázalo, dorazili jsme v podstatě pouze my Přibyslaváci a místní z farnosti Losenice, což lze jistě za vinu přičítat špatnému počasí. Ovšem ani toto téměř komorní složení nezabránilo krásnému večeru plnému dobré zábavy.

Po úvodní modlitbě, krátkém představení a občerstvení již nastoupilo na scénu Liberi Dei, jenž předvedlo deset písniček ze svého repertoáru. Po krátké přestávce je vystřídali kluci ze Šatlavy, kteří zahráli většinu svých skladeb. Poslední píseň – Slunce Kristovy lásky – která byla rovněž závěrečnou modlitbou, zazpívala Šatlava Dei, jak Pavel pojmenoval společné vystoupení hudebníků z obou skupin. A po požehnání a sklizení aparatury jsme vyrazili směr Přibyslav. Tím však pro většinu zúčastněných večer neskončil, neboť příjemně započaté společenství pokračovalo v Dobré „u jednoho kvasnicového“.

...