[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes po ranní i druhé mši svaté zápis intencí na II. pololetí roku 2010.
  • V pátek od 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu v 13.30 hod. v kostele nácvik prvokomunikantů a rodičů na 1. sv. přijímání a následně svátost smíření pro děti i pro rodinné příslušníky. V 16.00 hod. poslední ministrantská schůzka před prázdninami.
  • V neděli při mši sv. v 9.30 hod. děti přistoupí k 1. sv. přijímání. Sraz prvokomunikantů a asistence v 9.00 hod. na faře. Odpoledne od 13.30 hod. na farní zahradě začíná farní odpoledne pro děti i dospělé u příležitosti 1. sv. přijímání a zakončení školního roku. Pro děti i dospělé bude připraven bohatý program včetně nafukovacího hradu. Občerstvení zajištěno. Srdečně jste všichni zváni.
  • Pro děti od 3. do 6. třídy je pořádán farní tábor. Tábor proběhne ve dnech 1. – 8. srpna. Zájemci si mohou přihlášky vyzvednout v zákristii a vyplněné odevzdat na faře nebo v zákristii.
  • Ti, kteří si objednali fotografie z Velikonoc si je mohou vyzvednout v zákristii.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar 3000 Kč určený na potřeby farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
13.6. 2010
11.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
14.00 hod.
Za farnost
Za rodinu Culkovu
ŽIŽKOVO POLE
ČESKÁ JABLONNÁ – poutní mše svatá
Pondělí
14.6. 2010
7.30 hod. Za Ludmilu a Filipa Sobotkovy a jejich sourozence
Úterý
15.6. 2010
PAMÁTKA SVATÉHO VÍTA, MUČEDNÍKA
18.30 hod. Za Márii Močubovou, rodiče a dva bratry
Středa
16.6. 2010
7.30 hod.
19.00 hod.
Za Františka Štikara a jeho rodiče
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek
17.6. 2010
18.30 hod. Za rodiče Růžičkovy, bratra a zetě Miloslava
Pátek
18.6. 2010
18.30 hod. Za Josefa a Marii Bořilovy, syna Pavla a vnuka Lukáše
Sobota
19.6. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Jarmilu Holubovou a Boženu Tománkovou
Neděle
20.6. 2010
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Otakara Veselého, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Za farnost -1. svaté přijímání
MŠE SVATÁ NEBUDE

0 comments

Odpovědět