[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V úterý a ve čtvrtek nebudou slouženy mše svaté.
  • V pátek V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V zákristii si předplatitelé mohou vyzvednout nové číslo IKD.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
11.7. 2010
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30
Za rod Smejkalů, Matoušků, Fišarů, Kramerů, rodinu Fišarovu a duše v očistci
Za Albína a Marii Jajtnerovy, ten rod a rodinu Rymešovu
Za farnost
Pondělí
12.7. 2010
7.30 hod. Na úmysl dárce
Úterý
13.7. 2010
18.30 hod. MŠE SVATÁ NENÍ
Středa
14.7. 2010
7.30 hod.
18.30
Za Jindřicha a Boženu Prchalovy, 3 syny a snachy a duše v očistci
Mše svatá na vesnici není
Čtvrtek
15.7. 2010
PAMÁTKA SV. BONAVENTURY,BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
18.30 hod. MŠE SVATÁ NENÍ
Pátek
16.7. 2010
PANNY MARIE KARMELSKÉ
14.00 hod.
18.30 hod.
Pohřeb paní Marie Mokré
Za Jindřicha Martínka a duše v očistci
Sobota
17.7. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za těžce nemocného
Neděle
18.7. 2010
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Vlastu a Jaroslava Fruhbauerovy
Na poděkování za dary života
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět