[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 13.00 hod. v kostele příjme křest Vanessa Fikarová.
  • V pátek v 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a zároveň možnost svátosti smíření.
  • V neděli při druhé mši svaté příjme křest Marek Jajtner a v 12.30 hod. příjme křest Elly Sklenářová.
  • Zájemci si mohou objednat fotografie z prvního svatého přijímání. Fotografie jsou vystaveny v boční lodi kostela.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
10.7. 2011
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana
Za Miloslava Svobodu, bratra a oboje rodiče
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
11.7. 2011
SVÁTEK SV. BENEDIKTA, OPATA A PATRONA EVROPY
7.30 hod. Za manžele Beranovy, syna Antonína a duše v očistci
Úterý
12.7. 2011
18.30hod MŠE SVATÁ NENÍ
Středa
13.7. 2011
7.30 hod.
18.30hod.
Za rodinu Koudelkovu
MŠE SVATÁ NA VESNICI NENÍ
Čtvrtek
14.7. 2011
18.30hod. MŠE SVATÁ NENÍ
Pátek
15.7. 2011
PAMÁTKA SV. BONAVENTURY,BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
18.30hod. Za Jindřicha a Boženu Prchalovy, jejich děti a duše v oč.
Sobota
16.7. 2011
PAMÁTKA PANNY MARIE KARMELSKÉ
7.00 hod. Na úmysl dárce
Neděle
17.7. 2011
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy
Za Karla Smejkala, dceru Marii, její vnučku a rod Smejkalů
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět