[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pátek  v 17.30 začátek adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu v 11.30 hod. v kostele při mši svaté si udělí svátost manželství Marie Málková a Josef Piskač.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele přijme svátost křtu Antonín Pavelka.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar 1000 Kč. na potřeby farnosti.
  • P. Zdeněk Kubeš ještě jednou děkuje všem farníkům za nezasloužené obdarování: květinové dary, knihu, pamětní listinu a finanční dar na pouť do Svaté země. Jsem vašim velkým dlužníkem. Odplať vám Pán Bůh.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

14.7. 2013

 

 

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Marii a Miloslava Svobodovy, bratra Jaroslava a jejich rodiče

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Starkovou

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

Pondělí

 15.7. 2013

     

 

7.30 hod.

 

 

Památka sv. Bonaventury, biskupa a uč. Církve

Za Boží ochranu pro rodiče a děti    

 

Úterý

16.7. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

Památka Panny Marie Karmelské

Za dr. Jiřího Procházku, ten rod a duše v očistci

 

Středa

17.7. 2013

 

  

 7.30 hod.

 

 

Památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží

Za Čestmíra a Radima Slámovy a celý rod     

 

 

Čtvrtek

18.7. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodinu Jarošovu a Břízovu       

 

Pátek

19.7. 2013

 

14.00 hod.

18.30 hod.

 

 

Pohřeb pana Jana Štohanzla

Na poděkování za dar života s prosbou a požehnání do dalších let          

 

 

Sobota

20.7. 2013

 

 

7.00 hod.

 

 

Památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka

Za rodiče Podrázských, Pavlu Šlerkovou a zetě Stanislava Coufala     

 

 

Neděle

21.7. 2013

 

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy

 STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět