[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes od 14.00 hod. v Dolní Jablonné na parketu vyhrává dechovka Lesanka.
  • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.
  • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit mše sv. se Svatým otcem 28.9. ve Staré Boleslavi se mohou zapisovat v zákristii.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
12.7. 2009
15.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Jaromíra a Miluši Augustinovy a syna
Za farnost
Za Marii a Josefa Kasalovy
Pondělí
13.7. 2009
7.30 hod. Za Ladislava Pospíchala a celý rod
Úterý
14.7. 2009
18.30 hod. Za Jindřicha a Boženu Prchalovy, 3 syny, snachy a duše v očistci
Středa
15.7. 2009
PAMÁTKA SV.BONAVENTURY,BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodinu Močubovu a Němcovu
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
16.7. 2009
PAMÁTKA PANNY MARIE KARMELSKÉ
18.30 hod. Za rodinu Oulehlovu, Souškovu a duše v očistci
Pátek
17.7. 2009
18.30 hod. Na úmysl dárce
Sobota
18.7. 2009
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Luboše Mácu
Neděle
19.7. 2009
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Podrázských a Pavlu Šlérkovou
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět