[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes odpoledne v kostele sv. Jakuba ve Velké Losenici se uskuteční poutní koncert.
  • V pátek V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • Pořad bohoslužeb u svaté Anny v Pohledu. Pondělí 26. Července 10.00 a 17.00 hod. Odpolední bohoslužbě bude předsedat biskup Mons. Josef Kajnek. Hlavní pouť připadá na neděli 1. srpna. Mše svaté budou slouženy v 8.00, v 9.00 a v 10.30 hod. odpoledne bude požehnání v kostele sv. Bartoloměje v Pohledu. Pro pěší účastníky v neděli 1. srpna je čas odchodu v 6.00 hod. od Božích muk u hřbitova.
  • V sobotu 31. července v 16.00 hod. v kostele sv. Ondřeje v Pohledu se uskuteční benefiční koncert.
  • V neděli 1.8 v 9.30 hod. z autobusového nádraží odjíždí děti na farní tábor. Sraz již po ranní mši svaté na autobusovém nádraží.
  • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí DVD z prvního svatého přijímání.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
25.7. 2010
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30
Za pana Děkana Josefa Němce
Za Václava Matějíčka
Za farnost
Pondělí
26.7. 2010
PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, RODIČŮ PANNY MARIE
7.30 hod. Za Annu a Jana Novotných
Úterý
27.7. 2010
PAMÁTKA SV. GORAZDA A DRUHŮ
18.30 hod. Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy
Středa
28.7. 2010
7.30 hod.
18.30
Za rodiče Beranovy, rodiče z obojí strany a vnuka Josefa
Mše svatá na vesnici není
Čtvrtek
29.7. 2010
PAMÁTKA SV. MARTY
18.30 hod. Za Františka a Václava Henzlovy, sestru Marii, rodiče a sourozence
Pátek
30.7. 2010
18.30 hod. Za Josefa Půžu, celý rod a duše v očistci
Sobota
31.7. 2010
PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY, KNĚZE
7.00 hod. Za Vladimíra Jelínka, jeho rodinu a duše v očistci
Neděle
1.8. 2010
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Annu Lánovou a ten rod
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět