[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Ve čtvrtek v 19.00 hod. pracovní zasedání ekonomické rady farnosti.
  • V pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře.
    V 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a od 18.00 hod. mše svatá.
    V 19.00 hod. ve farním sále veřejné zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti. Jedním z bodů zasedání je příprava pastoračního plánu na rok 2011.
  • V neděli v 11.00 hod. přijme křest Monika Kasalová.
  • U hlavního východu z kostela si můžete vzít za dobrovolný příspěvek, který bude určen na potřeby farnosti, Malý katolický katechismus Věřím a brožůrku Svatí Cyril a Metoděj. Tato brožůrka shrnuje život a dílo sv. Cyrila a Metoděje.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
16.1. 2011
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za nemocnou maminku
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
17.1. 2011
PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, OPATA
7.30 hod. Za Jiřinu Sobotkovou a duše v očistci
Úterý
18.1. 2011
PAMÁTKA PANNY MARIE,MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
18.00hod Za vnoučata a duše v očistci
Středa
19.1. 2011
7.30 hod.
18.00hod.
Za Vladimíra Bukovského, rodiče a duše v očistci
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek
20.1. 2011
18.00hod. Za rodiče Novotných a dceru Jarušku
Pátek
21.1. 2011
PAMÁTKA SV. ANEŽKY ŘÍMSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
18.00hod. Za rodiče Fišarovy a Slámovy
Sobota
22.1. 2011
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za P. Karla Filipa, rodiče a sourozence
Neděle
23.1. 2011
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00hod.
Za farnost
Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a sourozence
Na poděkování za dar života, zdraví a ochranu P. Marie

0 comments

Odpovědět