[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes v 18.00 hod. májová pobožnost. Májové pobožnosti následující týden budou v sobotu a v neděli. Začátek májových bude vždy v 18.00 hod.
 • Od úterý do středy se P. Zdeněk Kubeš účastní školení. Ve středu odpadá výuka náboženství pro III. ročník.
 • Ve čtvrtek po mši svaté krátká adorace před NSO s prosbami za nová a zasvěcená povolání.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné.
  V 13.00 hod. pokračuje příprava na první svaté přijímání.
  V 14.00 hod. setkání dětí na faře.
  V 14.30 hod. na vlakovém nádraží sraz ministrantů, kteří odjíždějí na diecézní setkání mládeže. Cestovné jim bude hrazeno.
  V 17.30 adorace před vystavenou NSO.
  V 19.30 hod. v zasedacím sále městského úřadu přednáška doc. Šebka o perzekuci církve v době totality.
 • V sobotu v 9.00 hod. v domě s pečovatelskou službou velikonoční mše svatá. Odchod zpěváků z fary v 8.30 hod.
 • V neděli v 11.00 hod. přijme křest Tereza Hánová. V 15.00 hod. na faře setkání žen. V 18.00 hod. v kostele májová.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Velikonoční sbírky určené na opravu varhan činily 33 550 Kč. Všem dárcům děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
1.5. 2011
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Božího milosrdenství)
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za Jiřího Musila
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
2.5. 2011
PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
7.30 hod. Za rodiče Filipovy a duše v očistci
Úterý
3.5. 2011
PAMÁTKA SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
18.30hod MŠE SVATÁ NENÍ
Středa
4.5. 2011
7.30 hod.
18.30hod.
Za rodiče Velímovy, jejich děti a rodiče z obojí strany
MŠE SV. NA VESNICI NENÍ
Čtvrtek
5.5. 2011
18.30hod. Za Stanislava Močubu, rodiče a sourozence
Pátek
6.5. 2011
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
18.30hod. Za Lukáše Lehrla
Sobota
7.5. 2011
7.00 hod. Za Miloslava Kasala, dceru Ludmilu, syna Miloslava, ten rod, Alžbětu Dybalovou a rodinu Řezníčkovu
Neděle
8.5. 2011
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30hod.
Za oběti světových válek
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očistci
Za farnost

0 comments

Odpovědět