[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Na pondělí připadá slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Ráno i večer na závěr mše svaté kněz požehná květiny a byliny, které si na mši sv. můžete přinést. Do každé rodiny si dále můžete vzít jednu požehnanou chryzantému.
 • V pátek v 17.30 hod. adorace a možnost svátosti smíření.
 • V sobotu v 11.00 hod. ve farním kostele si udělí svátost manželství Jaroslav Škorpík a Marie Macková.
 • V neděli v 13.00 hod. ve farním kostele příjme křest Nikolas Wagner.
 • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí fotografie z prvního sv. přijímání.
 • Začátek školního roku se pomalu blíží. Rodiče i školáky upozorňuji, aby neopomněli vyzvednout přihlášky na výuku náboženství. Přihlášky je možné vyzvednout v zákristii a vyplněné odevzdat v zákristii nebo na faře. Školáci prvního ročníku obdrží přihlášky ve škole.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  14.8. 2011
  20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za rodiče Klementovy, jejich rodiče, tři syny a snachu
  Za rodiče Culkovy
  NOVÉ DVORY – poutní mše svatá
  Pondělí
  15.8. 2011
  SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
  8.00 hod.
  18.30 hod.
  Za Jaroslava a Miladu Švomovy a celý rod
  Za Josefa Tomenendala a rodiče
  Úterý
  16.8. 2011
  18.30hod Za rodiče Temlovy a Jaroslava Sobotku
  Středa
  17.8. 2011
  7.30 hod.
  18.30hod.
  Za Viktora Dopitu, dceru, rodiče z obojí strany a duše v očistci
  MŠE SVATÁ NA VESNICI NENÍ
  Čtvrtek
  18.8. 2011
  18.30hod. Za rodiče Tonarovy, Janů a celý rod
  Pátek
  19.8. 2011
  18.30hod. Za Josefa Musila, rodiče a Zdeňka Tesaře
  Sobota
  20.8. 2011
  PAMÁTKA SV. BERNARDA,OPATA A UČITELE CÍRKVE
  7.00hod Za Romana Podrázského a rodiče
  Neděle
  21.8. 2011
  21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za rodiče Klementovy, tři syny, rodiče Dobrovolných a tetu
  Za Františku Klusáčkovou a celý rod
  STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět