[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Na dnešní den plánovaný florbalový turnaj se ruší.
  • V úterý a ve čtvrtek nebudou slouženy mše svaté.
  • V sobotu v 13.00 hod. mše svatá u příležitosti srazu motorkářů.
  • Začátek školního roku se pomalu ale jistě blíží. Přihlášky na výuku náboženství je možné vyzvednout v zákristii. Vyplněné přihlášky se odevzdávají v zákristii nebo na faře. Děti, které nastoupí do prvního ročníku základní školy, obdrží přihlášku ve škole.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar 1100 Kč. určený na potřeby farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
16. 8. 2009
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Klementovy, dva syny a snachu
Za farnost
NOVÉ DVORY – poutní mše svatá
Pondělí
17.8. 2009
7.30 hod.
Úterý
18.8. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
19.8. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Viktora Dopitu, dceru, rodiče z obojí strany a duše v očistci
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
20.8. 2009
PAMÁTKA SV.BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
21.8. 2009
PAMÁTKA SV. PIA X, PAPEŽE
18.30 hod. Za Jana a Bohumila Němcovy, jejich rodiče a celý rod
Sobota
22.8. 2009
PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY
13.00 hod. Za oběti dopravních nehod
Neděle
23.8. 2009
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Klementovy, Dobrovolných, dva syny a tetu Kateřinu
Za Libora Freudla a ten rod
Za farnost

0 comments

Odpovědět