[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pátek v 17.30 hod. začátek adorace před vystavenou NSO. Na základě výzvy Svatého otce čas strávený před NSO spojme s prosbami za mír ve světě. Při mši svaté budeme prosit o dary Ducha Svatého pro žáky, studenty, učitele, rodiče, vychovatele do nového školního roku. Zvláště výše jmenovaní přijměte pozvání na mši svatou. Nejedna Ježíšova věta zněla: „Staň se, jak si přeješ.“
  • V sobotu v 12.00 hod. v kostele přijme křest Kryštof Pařil.
  • V neděli jste zváni na farní pouť ke sv. Anně. Mše vs. V 9.30 hod. se ruší. Místo ní bude sloužena mše svatá v 11.00 hod. v kapli sv. Anny. Pouť obětujeme za naši farnost.
  • Začátek školního roku se pomalu, ale neúprosně blíží. Rodiče nebo žáky ZŠ vybízím, aby si v zákristii vyzvedli přihlášku na výuku náboženství a vyplněnou ji odevzdali v zákristii nebo na faře. Žáci prvního ročníku obdrží přihlášku ve škole.
  • Svatý otec nás vybízí k společným i osobním modlitbám za mír ve světě. Neochabujme v tomto úsilí.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Ohlášky (21.neděle v mezidobí) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_21nedele_mezidobi

0 comments

Odpovědět