[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Ve středu proběhne kolaudace varhan.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné.
  V 17.30 hod. adorace a možnost svátosti smíření.
  V 18.30 hod. mše svatá, při které budeme prosit o dary Ducha Svatého do nového školního roku.
  Po mši sv. jste zváni na farní zahradu k táboráku na opékání buřtů. Občerstvení včetně buřtů bude zajištěno. Součástí večera bude promítání fotografií ze Světového setkání mládeže v Madridu. Všichni jste srdečně zváni.
 • V sobotu v 11.00 hod. ve farním kostele příjme křest Veronika Musilová.
  V 17.00 hod. v kapli v Pořežíně bude sloužena mše svatá u příležitosti 140. výročí posvěcení kaple. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • Od neděle 4. září se můžete hlásit na farní zájezd do Mikulova. Bližší informace o Farním zájezdě získáte ve Farním listu.
 • Začátek školního roku se pomalu blíží. Rodiče i školáky upozorňuji, aby neopomněli vyzvednout přihlášky na výuku náboženství. Přihlášky je možné vyzvednout v zákristii a vyplněné odevzdat v zákristii nebo na faře. Školáci prvního ročníku obdrží přihlášky ve škole.
 • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí fotografie z prvního sv. přijímání. Zbývají fotografie pro Sedlákovy, Kasalovy a Siberovy.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  28.8. 2011
  22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za Augustina Janáčka, celý rod a duše v očistci
  MŠE SVATÁ NENÍ
  SVATÁ ANNA – za farnost
  Pondělí
  29.8. 2011
  PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
  7.30 hod. Za P. Jana Cimburka
  Úterý
  30.8. 2011
  18.30hod MŠE SVATÁ NENÍ
  Středa
  31.8. 2011
  7.30 hod.
  18.30hod.
  Za rod Hitnausů, Culků a Jarošů
  MŠE SVATÁ NA VESNICI NENÍ
  Čtvrtek
  1.9. 2011
  18.30hod. MŠE SVATÁ NENÍ
  Pátek
  2.9. 2011
  PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
  18.30hod. Za dary Ducha Svatého do nastávajícího nového školního roku
  Sobota
  3.9.2011
  PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO,PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
  7.00hod O Boží požehnání a ochranu P. Marie do nového školního roku
  Neděle
  4.9. 2011
  23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za rodiče Bártovy a syna
  Za farnost
  OLEŠENKA – poutní mše svatá

0 comments

Odpovědět