[metaslider id=11715]

Upozornění

 • V pátek V 14.00 hod. na faře setkání dětí.
  V 17.30 adorace a možnost svátosti smíření.
  V 18.30 hod. mše svatá.
  V 19.30 hod. pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu v 12.00 hod. ve farním kostele uzavřou církevní sňatek Jana Tonarová a František Březina.
  V 18.00 hod. v kostele začíná děkovný koncert pořádaný u příležitosti dokončení opravy varhan. Všichni jste srdečně zváni.
 • Nedělní mše svatá v 9.30 hod. bude sloužena na náměstí. Mše svatá je součástí Přibyslavských slavností.
 • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí fotografie z prvního sv. přijímání. Zbývají fotografie pro Sedlákovy.
 • Začátek školního roku se pomalu blíží. Rodiče i školáky upozorňuji, aby neopomněli vyzvednout přihlášky na výuku náboženství. Přihlášky je možné vyzvednout v zákristii a vyplněné odevzdat v zákristii nebo na faře. Školáci prvního ročníku obdrží přihlášky ve škole.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme brigádníkům za přípravu stodoly na nocturno.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  4.9. 2011
  23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za rodiče Rázlovy a syna
  Za farnost
  OLEŠENKA – poutní mše svatá
  Pondělí
  5.9. 2011
  7.30 hod. Za rodiče a syna
  Úterý
  6.9. 2011
  18.30hod Za Františka a Emilii Pometlovy a dceru Boženu
  Středa
  7.9. 2011
  7.30 hod.
  14.00 hod.
  18.30hod.
  Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho manželku
  Pohřeb paní Marie Paulové v Žižkově Poli
  ČESKÁ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  8.9. 2011
  SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE
  18.30hod. Za Aloisii Bořilovou, manžela a syna
  Pátek
  9.9. 2011
  18.30hod. Za Marii a Jana Machovy, rodiče a vnuka Jiřího
  Sobota
  10.9.2011
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  7.00hod Za manžele Habánovy, jejich rodiče a duše v očistci
  Neděle
  11.9. 2011
  24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30hod.
  Za rodiče Prchalovy a jejich děti
  MŠE SVATÁ NA NÁMĚSTÍ – Za farnost a město
  Za rodiče Andresovy a P. Josefa Andrese

0 comments

Odpovědět