[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Tento týden začíná výuka náboženství. Rozvrh hodin náboženství je uveden ve farním listě.
  • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí od prvního ročníku ZŠ výše. Setkání povede paní Halíková a všechny děti jsou srdečně vítány. V 17:30 začátek adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu v 13.00 hod. v kostele přijme svátost křtu Jitka Dejmalová.
  • V neděli ve 13:00 v kostele přijme křest Jáchym Janáček.
  • Zájemci o přijetí svátosti biřmování se mohou zapisovat v zákristii. Podmínky pro přijetí této svátosti jsou uvedeny ve Farním listě. První setkání je naplánováno na sobotu 21.září. Svobodně se rozhodnete.
  • V zákristii je možné si vyzvednout nové číslo IKD.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

8.9. 2013

 

 

  8.00 hod.

 

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Fiedlerovy, Horňákovy, syna Josefa a rodinu Hrabákovu  

NA NÁMĚSTÍ – ZA FARNOST A MĚSTO  

STŘÍBRNÉ HORY  

Za Marii a Josefa Sobotkovy   

 

Pondělí

 9.9. 2013

     

 

7.30 hod.

 

 

  

Za Václava Kubeše, rodinu Kubešovu, za živé i zemřelé z rodu Kubešova        

 

Úterý

10.9. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

   

Za Marii Sedlákovou, celý rod a duše v očistci       

 

Středa

11.9. 2013

 

  

  7.30 hod.

19.00 hod.

 

 

 

Za Josefa Balcara a celý rod           

DOLNÍ JABLONNÁ – za Vojtěcha Pavelku

 

Čtvrtek

12.9. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Jména Panny Marie   

Za Marii Mášovou, Marii Bencovou a duše v očistci            

 

Pátek

13.9. 2013

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uč. církve

Za Františka Šímu a jeho rodiče                 

 

 

Sobota

14.9. 2013

 

 

7.00 hod.

 

 

Svátek Povýšení svatého kříže    

Za rodiče Velínovy, děti a rodiče z obojí strany          

 

 

Neděle

15.9. 2013

 

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

11.00 hod.

 

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v oč

ŽIŽKOVO POLE  

STŘÍBRNÉ HORY    

0 comments

Odpovědět