[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. dětská mše svatá. Po mši sv. jste zváni do farního sálu na farní biblickou olympiádu. Vítězná družstva budou odměněna.
  • V sobotu v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.
  • V neděli 27.9. bude v Přibyslavi sloužena jedna mše svatá v 8.00 hod.
  • Na slavnost sv. Václava 28.9. budou slouženy mše sv. v 8.00 a v 9.30 hod.
  • Ve čtvrtek 1.10. po mši sv. modlitba před NSO za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek 2.10. navštíví kněz naše nemocné. Večerní mši sv. bude sloužit novokněz P. Milan Rompotl a na závěr mše svaté udělí novokněžské požehnání. 2. 10. začíná Přibyslavské nocturno, na které jste pořadateli srdečně zváni.
  • V sobotu 3.10. v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.
  • V zákristii si můžete vyzvednout vstupenky na Sv. otce a to jak objednané tak i volné. Odjezd autobusu na mši svatou se Svatým otcem do Brna v neděli 27. září je naplánován v 5.30 hod. z autobusového nádraží. Do Staré Boleslavi bude doprava spíše individuální. Společný odjezd mládeže do Staré Boleslavi je stanoven na 17.30 hod. v neděli 27.9. z vlakového nádraží.
  • V boční lodi kostela je možné zakoupit diecézní stolní kalendář na rok 2010. Cena kalendáře činí 55 Kč.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na církevní školství v královéhradecké diecézi a bude k tomuto účelu odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
20.9. 2009
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Sedlákovy, 3 syny a duše v očistci
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
21.9. 2009
SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
7.30 hod. Za Jarmilu Holubovou a její rodinu
Úterý
22.9. 2009
18.30 hod. Za rodinu Roseckých a Kočovu
Středa
23.9. 2009
PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodinu Kubíčkovu
NOVÉ DVORY
Čtvrtek
24.9. 2009
18.30 hod. Za rodiče Půžovy, da syny, rodiče Svobodovy a syna Rudolfa
Pátek
25.9. 2009
18.30 hod. Za Boženu a Karla Balounovy
Sobota
26.9. 2009
7.00 hod. Na úmysl dárce
Neděle
27.9. 2009
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Na úmysl dárce
MŠE SVATÁ NEBUDE
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět