[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 11.00 hod. v kostele přijme křest Martin Zadina.
  • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí od prvního ročníku ZŠ výše. Děti od 1. ročníku ZŠ jsou srdečně vítány.
  • V 17.00 hod. na faře zkouška rytmické skupiny. Současné osazenstvo rytmické skupiny zve do svých řad nové hudebníky, zpěváky i zpěvačky. Spodní věk není rozhodující, musí ovšem umět číst.
  • V 17.30 začátek adorace před vystavenou NSO.
  • Sobotní mše svatá ze Slavnosti sv. Václava, hlavního patrona českého národa, bude sloužena v 8.00 hod. Přijměte pozvání ke mši svaté, ve které budeme prosit za český národ.
  • neděli v 15.00 hod. v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské ve Stříbrných Horách poutní koncert v podání Silvie Mechové a Jindřicha Macka.
  • V zákristii je možné zakoupit diecézní stolní kalendář, který byl vydán u příležitosti 350. výročí založení královéhradecké diecéze. Cena jednoho kalendáře činí 55 Kč.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírky jsou určeny na církevní školství a budou za tímto účelem odeslány.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

22.9. 2013

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za Jana Rázla, rodiče a rodinu Culkovu

STŘÍBRNÉ HORY

Za rodiče Štefovy, živé i + z obojí str. a duše v očistci

 

Pondělí

 23.9. 2013

       

 

7.30   hod.

 

 

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze  

Za   Miroslava Čížka

 

Úterý

24.9. 2013

 

 

 

18.30   hod.

 

   

Za   dr. Lišku, manželku a celý rod

 

Středa

25.9. 2013

   

7.30   hod.

18.30   hod.

 

 

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

26.9. 2013

 

 

 

18.30   hod.

 

 

   

Za   Františka a Marii Pátkovy a jejich rodiče

 

Pátek

27.9. 2013

 

 

18.30   hod.

 

 

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Za   rodiče Peprníčkovy, ten rod a zetě Václava

 

 

Sobota

28.9. 2013

 

 

 

8.00 hod.

 

 

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA

Doporučený svátek      

Za   P. Václava Konfršta a sestru s manželem          

 

 

Neděle

29.9. 2013

 

  

8.00 hod.

9.30   hod.

11.00   hod.

11.00   hod.

18.30   hod.

 

 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Rázlovy, syny a snachu

Za Václava Miškovského a jeho rodinu

STŘÍBRNÉ HORY  – poutní mše   svatá

ŽIŽKOVO POLE – poutní mše svatá

Za farnost   

0 comments

Odpovědět