[metaslider id=11715]

Ohlášky:

  • Dnes budou v 11:00 pokřtěni Matěj a Denisa Kolouchovy.
  • Příští víkend se uskuteční farní hudební festival Nocturno. Program je i ve farním listě. Na faře bude ubytována účinkující skupina VEKA sestávající z cca 15 – 20 mladých. Pokud bych mohl poprosit ženy, tak prosím, zda by něco nenapekly nejen pro tyto účinkující, děkuji mnohokrát.
  • Ve čtvrtek bude po mši svaté krátká adorace za nová kněžská a řeholní povolání.
  • V pátek navštívíme naše nemocné. Při prvním pátku a sobotě v měsíci také připomínám a zvu k vykonání sv. zpovědi. Zpovídat budeme v týdnu jako obvykle, v pátek a sobotu oba hodinu přede mši svatou. V pátek bude přede mší svatou rovněž vystavena Nejsvětější svátost k modlitbě a klanění.
  • V sobotu ve 14:00 hodin bude pokřtěn Adam Benc.
  • V sakristii se můžete přihlašovat na eucharistický kongres. Přijďte i vy, kdo máte zájem pouze o vstupenky.
  • Vezměte si farní list a modlete se prosím doma modlitbu za synodu o rodině. Děti si na poličce u vchodu mohou vzít dětskou přílohu na říjen, měsíc modliteb růžence. K této modlitbě vás zvu v časech přede mší svatou. Před druhou nedělní mší svatou se budu Růženec předmodlovat buď sám, nebo  s dětmi.

Poděkování:

  • Sbírka na církevní školství byla 13661.- Kč. Všem dárcům Bůh oplať! Také všem, kteří jste štědře přispěli k materiální sbírce na pomoc uprchlíkům. Děkuji ženám za umytí oken a vyprání záclon na faře. Také za vaše modlitby, oběti, štědré dary do sbírky, úklid kostela a jeho výzdobu, úklid fary i za všechnu ostatní pomoc. Bůh vám oplať.

Ohlášky (26. neděle v mezidobí) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_26.nedele_mezidobi_2015

0 comments

Odpovědět