[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek od 14.00 setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a zároveň možnost přistoupit ke svátosti smíření.
  • Pořadatelé z řad mládeže zvou děti ze 3. – 6. třídy na podzimní misijní setkání dětí na faře. Setkání začne v sobotu 13.10. v 9.00 hod. na faře a skončí v neděli po druhé mši svaté. Hlásit se můžete v zákristii nebo u Jitky Pokorné. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
  • V neděli v 11. Hod. v kostele přijme křest Anna Chlubnová. V 15.00 hod. setkání žen na faře.
  • Zájemci o diecézní stolní kalendář s tématem Roku víry si ho mohou zakoupit v zákristii. Cena kalendáře činí 60Kč.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Na dnešní den je schválena „dveřní“ sbírka, která je určena na pokrytí nákladů spojených s procesem blahořečení 14 františkánských mučedníků. Při odchodu z kostela j možné na tento účel přispět do připravených kasiček.
  • Jménem novokněze P. Tomáše Fialy i jménem svým děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na realizaci primiční mše svaté a primiční oslavy.
  • Z primiční sbírky částkou 18 500 Kč a 10 euro podpoříme novokněze P. Tomáše Fialu. Všem dárcům patří upřímné poděkování.
  • Děkujeme všem organizátorům za uskutečnění letošního ročníku přibyslavského nokturna.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

7.10. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

 

11.00 hod.

 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Václava Henzla, rodiče a sourozence  

Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

ŽIŽKOVO POLE   

 

 

Pondělí

 8.10. 2012

    

 

  7.30 hod.

 

   

 

 

Za děti, které nedostaly příležitost se narodit a za jejich rodiče

 

Úterý

9.10. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

  

Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence

 

 

Středa

10.10. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Na poděkování za Boží požehnání a zdraví

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

11.10. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Jaroslava a Vlastu Mášovy a jejich rody

 

 

Pátek

12.10. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

  

Za Jiřího Hladíka, rodiče, rodiče Šmidrkalovy a jejich rody     

 

 

Sobota

13.10. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Vladímíra Omese a jeho rodinu

 

 

Neděle

14.10. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Sedlákovy, jejich 3 syny a duše v očistci     

Za farnost   

Za rodinu Freudlovu, Krenzovu a ty rody    

  

0 comments

Odpovědět