[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek  od 14.00 hod. na faře setkání dětí od prvního ročníku ZŠ výše. Děti od 1. ročníku ZŠ jsou srdečně vítány.
  • V 17.00 hod. na faře zkouška rytmické skupiny. Současné osazenstvo rytmické skupiny zve do svých řad nové hudebníky, zpěváky i zpěvačky. Spodní věk není rozhodující, musí ovšem umět číst.
  • V 17.30 začátek adorace před vystavenou NSO.
  • V soboru ve 12.00 hod. v kostele uzavřou sňatek Jiří Novotný a Hana Slámová.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme všem pořadatelům, organizátorům, účinkujícím, návštěvníkům za přípravu a realizaci letošního ročníku přibyslavského nocturna.  Děkujeme dobrodincům za přípravu občerstvení pro účinkující.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

6.10. 2013

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Sedlákovy, tři syny a duše v očistci   

Za Františka Beneše a ten rod    

STŘÍBRNÉ HORY  a ŽIŽKOVO POLE 

Za farnost

 

Pondělí

 7.10. 2013

     

 

7.30 hod.

 

 

Památka Panny Marie Růžencové   

Za Marii Staříkovou a duše v očistci   

 

Úterý

8.10. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

    

Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence       

 

Středa

9.10. 2013

   

 

 7.30 hod.

19.00 hod.

 

 

 

Na poděkování za prokázaná dobrodiní           

DOLNÍ JABLONNÁ    

 

Čtvrtek

10.10. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

   

Za Marii a Stanislava Horkých a snachu Jaroslavu             

 

Pátek

11.10. 2013

 

 

18.30 hod.

 

 

  

Za rodiče Šmidrkalovy, zetě Jiřího, jeho rodiče a duše v oč                   

 

 

Sobota

12.10. 2013

 

 

7.00 hod.

 

Památka sv. Radima, biskupa        

Za Vladimíra Omese          

 

 

Neděle

13.10. 2013

 

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rod Mokrých    

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Stankovou    

STŘÍBRNÉ HORY  

Za farnost   

0 comments

Odpovědět