[metaslider id=11715]

Ohlášky:

  • Děkuji všem, kteří jste přispěli ke konání hudebního festivalu Nocturno a k pohoštění účinkujících. Zejména Petru Málkovi ml. a jeho týmu.
  • Ve čtvrtek se začneme modlit novénu za NEK 2015.
  • V pátek v 15:00 hodin modlitba korunky  k Božímu milosrdenství. Přede mší svatou bude vystavena Nejsvětější svátost k modlitbě a klanění. Po mši svaté v 19:30 hodin mají na faře sraz rodiče dětí, které půjdou k 1. svatému přijímání.
  • V sobotu v 9:00 mají na faře sraz ministranti. V 11:30 budou v našem kostele sezdáni Martin Mrtka z České Jablonné a Eva Zachová z Malé Losenice. Večer od 18:00 do 20:00 bude v kostele tichá adorace před NSO.
  • V sakristii se můžete přihlašovat na eucharistický kongres. Přijďte i vy, kdo máte zájem pouze o vstupenky.
  • Před druhou nedělní mší svatou se budu Růženec předmodlovat s dětmi a mládeží. Kdo bude chtít, může přijít v 9:00 do lavice u Panny Marie.
  • V neděli v 11:00 bude v našem kostele pokřtěna Žofie Živná.
  • Upozorňuji mládež, že na webových stránkách světového setkání mládeže v Krakově je možné se přihlásit k účasti. Ze strany farnosti nabídneme mladým v příštím roce finanční podporu výměnou za pomoc farnosti.

Poděkování:

  • Také za vaše modlitby, oběti, štědré dary do sbírky, úklid kostela a jeho výzdobu, úklid fary i za všechnu ostatní pomoc. Bůh vám oplať.

Ohlášky (27. neděle v mezidobí) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_27.nedele_mezidobi_2015

0 comments

Odpovědět