[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V pátek ve 14.00 hod. na faře setkání dětí.
   V 16.45 hod. na faře setkání mládeže.
   V 17.30 adorace a možnost svátosti smíření.
   V 18.30 hod. mše svatá.
   Ve 20. hod. na faře v Chotěboři začíná noční vikariátní setkání mládeže. Bližší informace získají zájemci na venkovní nástěnce.
  • V sobotu v 10.00 hod. v kostele křest Marka Noskoviče.
  • V neděli v 13.00 hod. v kostele křest Sofie Kotlasové.
  • V 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 18.00 hod. modlitba rodičů za děti.
  • Mladí animátoři zvou děti od 3. do 7. třídy na podzimní víkendovku. Začátek v pátek 21.10. v 18.00 hod. na faře a konec v sobotu v 18.00 hod. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce. Zájemci se mohou hlásit na uvedené adrese nebo v zákristii do čtvrtka 20.10.
  • V zákristii si můžete zakoupit poslední dva diecézní stolní kalendář na rok 2012.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar ve výši 4000 Kč určený na potřeby farnosti.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  9.10.2011
  28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30hod.
  Za Romana a Martina Smejkalovy a Vladimíra Zacha
  Za Josefa a Růženu Zychovy a celý rod
  Za farnost
  Pondělí
  10.10. 2011
  7.30 hod. Za Lucii Petrovou
  Úterý
  11.10. 2011
  18.30hod Za rod Zábranů
  Středa
  12.10. 2011
  7.30 hod.
  18.30hod.
  Za rodinu Kubíčkovu
  ČESKÁ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  13.10. 2011
  18.30hod. Za Jiřího Hladíka, rodiče a rodiče Šmidrkalovy
  Pátek
  14.10. 2011
  18.30hod. Za Antonína a Marii Dvořákovy a Františka Nováka
  Sobota
  15.10.2011
  PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
  7.00hod Za Vladimíra Omese a ten rod
  Neděle
  16.10. 2011
  29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za rodinu Blažkovu
  STŘÍBRNÉ HORY

1 comment

Odpovědět