[metaslider id=11715]

Ohlášky:

  • Ve čtvrtek po mši svaté bude na faře biblická hodina. Jste zváni.
  • V pátek v 15:00 hodin modlitba korunky k Božímu milosrdenství. Přede mší svatou bude vystavena NSO. Po mši svaté bude na faře setkání mládeže.
  • V sobotu budeme odjíždět na Národní Eucharistický kongres. Odjezd autobusu bude v 7:00 z aut. nádr. v Přibyslavi. Kdo měl zájem o vstupenky, může si je vyzvednout od 8:00 na výdejních místech na náměstí Svobody v Brně. Vstupenky si vyzvedne na farnost Přibyslav. Místa k sezení na Náměstí Svobody nejsou. V případě deštivého počasí mějte s sebou pláštěnky. Po mši svaté bude krátký eucharistický průvod zakončený svátostným požehnáním ve 13.30 hod. Odjezd autobusu z Brna v 17:30 hodin.
  • Ve 21:00 se budeme v kostele účastnit modlitby misijního mostu modliteb v předvečer misijní neděle.
  • Příští neděle je misijní, sbírka bude věnována na misie. Kdo se bude chtít příští neděli předmodlovat Růženec, může přijít v 9:00 do lavice u Panny Marie. Při druhé mši svaté bude pokřtěna Dana Ležáková. Odpoledne v 15:00 jste zváni na farní kávu na faru. Můžeme pohovořit na téma uprchlické krize a orientace v problému, připravím si za tím účelem krátké téma na úvod. Můžete s sebou vzít příspěvek do diskuse i něco na zub. Posedět s námi přijede i náš výpomocný duchovní z Nížkova. Na stolečku jsem vám zkopíroval článek pana arcibiskupa Graubnera.

Poděkování:

  • Děkuji za vaše modlitby, oběti, štědré dary do sbírky, úklid kostela a jeho výzdobu, úklid fary i za všechnu ostatní pomoc. Bůh vám oplať.

Ohlášky (28. neděle v mezidobí) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_28.nedelemezidobi_2015

0 comments

Odpovědět