[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Při odchodu z kostela odevzdávejte návrhy kandidátů do pastorační rady farnosti do připravených schránek u východů z kostela. Odpoledne v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 18.00 hod. modlitba rodičů za děti.
  • Ve středu zřejmě odpadne výuka náboženství pro 3. ročník a ve čtvrtek pro 1. ročník.
  • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace před NSO a možnost svátosti smíření. V 18.30 hod. mše svatá. Po mši svaté setkání mládeže na faře.
  • Od soboty 23.10. do neděle 24.10. je pro děti od 3. do 6. třídy připraveno setkání na faře. Setkání zahájíme v sobotu 23.10. v 9. hod. na faře a ukončíme v neděli po druhé mši svaté. Celé setkání se ponese v duchu misií. Děti se mohou hlásit v zákristii do čtvrtka 21.10.
  • V sobotu 23.10. ve 21.00 hod. v kostele modlitba růžence za misie.
  • V zákristii si zájemci mohou zakoupit diecézní stolní kalendář na rok 2011. Cena kalendáře činí 55 Kč.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na misie a bude za tímto účelem odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
17.10. 2010
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Jana Rázla a rodiče
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
18.10. 2010
SVÁTEK SVATÉHO LUKÁŠE, EVANGELISTY
7.30 hod. Za Anežku a Václava Hausvaterovy a jejich rody
Úterý
19.10. 2010
18.30hod Za Ludmilu a Otakara Kohoutovy
Středa
20.10. 2010
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Václava Henzla, manželku a Františka Roseckého
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
21.10. 2010
18.30 hod. MŠE SVATÁ NENÍ
Pátek
22.10. 2010
18.30 hod. Za Jaroslava a Vlastu Mášovy, jejich rody a duše v očistci
Sobota
23.10. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod.
14.00 hod.
Za členy živého růžence
Pohřeb P. Josefa Petruchy v Nížkově
Neděle
24.10. 2010
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – DEN MODLITEB ZA MISIE
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Jana Štědrého, rodiče a rodiče Slámovy
Za rodiče Půžovy, tři syny a duše v očistci
Za farnost

0 comments

Odpovědět