[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 13.00 hod. v kostele křest Sofie Kotlasové.
   V 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 18.00 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
  • Ve čtvrtek po mši sv. biblická hodin na faře.
  • V pátek ve 14.00 hod. na faře setkání dětí.
   V 17.30 adorace a možnost svátosti smíření.
   V 18.00 hod. na faře začíná setkání dětí. V 18.30 hod. mše svatá.
   V 19.30 hod. ve farním sále povídání o životě v Africe, které bude doprovázeno promítáním fotografií.
  • V sobotu v 12.00 hod. v kostele sňatek Tomáše Hartmana a Petry Kováčové.
   Ve 21.00 v kostele misijní modlitební most.
  • Mladí animátoři zvou děti od 3. do 7. třídy na podzimní víkendovku. Začátek v pátek 21.10. v 18.00 hod. na faře a konec v sobotu v 18.00 hod. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce. Zájemci se mohou hlásit na uvedené adrese nebo v zákristii do čtvrtka 20.10.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele křest Viktorie Svobodové.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.
  • V boční lodi kostela je instalována misijní výstava, kterou si můžete prohlédnout.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.Sbírka z následující neděle je věnována na misie a bude za tímto účelem odeslána.
  • Děkujeme za dar ve výši 5000 Kč určený na potřeby farnosti.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  16.10.2011
  29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za rodinu Blažkovu
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí
  17.10. 2011
  PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA
  7.30 hod. Za Vladislava Halíka, rodiče, vnuka Jarouška, rodiče Lupoměstských
  Úterý
  18.10. 2011
  SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY
  18.30hod Za manžele Palendalovy, rodinu Zichovu a celý rod
  Středa
  19.10. 2011
  7.30 hod.
  19.00hod.
  Za Věru Břízovou, Zdeňka a Věru Stránských a duše v očistci
  DOLNÍ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  20.10. 2011
  18.30hod. Za Jaroslava a Vlastu Mášovy, jejich rody a duše v očistci
  Pátek
  21.10. 2011
  18.30hod. Za Břetislava Šmída, celý rod a duše v očistci
  Sobota
  22.10.2011
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  7.00hod Za Jaroslava Krejsku, rodiče a sourozence
  Neděle
  23.10. 2011
  30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30hod.
  Za rodiče Půžovy, tři syny a duše v očistci
  Za Jana Rázla a rodiče
  Za farnost

0 comments

Odpovědět