[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • Dnes v 11.00 hod. v kostele přijme křest Nela Zumrová.
 • V 17.00 hod. ve farním sále se uskuteční misijní přednáška s diapozitivy P. Jana Linharta a P. Pavla Sandtnera o jejich cestě po Etiopii. Srdečně jste zváni.
 • V pátek ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. Srdečně zveme děti od prvního ročníku ZŠ výše.
 • Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
 • V sobotu v 13.00 hod. v nížkovském kostele bude slavit primiční mši svatou novokněz P. Tomáš Endrle. Na tuto slavnost jste všichni srdečně zváni.
 • Na následující neděle připadá slavnost Výročí posvěcení kostela. Po ranní i po druhé mši svaté jste zváni do farní stodoly malé občerstvení v podobě svařeného vína.
 • Letos končí volební období současným členům pastorační rady farnosti, a proto proběhnou volby do pastorační rady farnosti na období 2014 – 2018. Příští neděli při odchodu z kostela si oprávnění voliči vyzvednou lístek, kam navrhnou kandidáty do pastorační rady farnosti. právo volit má každý katolík starší 18 let, příslušející do farnosti. Další upřesňující informace budou na lístku.
 • V zákristii si můžete zakoupit diecézní stolní kalendáře. Cena jednoho kalendáře činí 55 Kč.
 • Zároveň si můžete vyzvednout lístečky, na které napíšete jména zemřelých. Lístky se jmény zemřelých poneseme v obětním průvodu při mši svaté v den památky věrných zemřelých. Vyplněné lístky odevzdávejte v zákristii.
 • V noci ze soboty na neděli  končí letní čas. Hodiny se o třetí hodině ranní posunou na druhou hodinu.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na misie a bude za tímto účelem odeslána. V boční lodi kostela je připraven misijní jarmark, kde si za dobrovolný příspěvek můžete nakoupit drobné předměty. Výtěžek půjde na misie.

Ohlášky (29. neděle v mezidobí) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_29.nedele_mezidobi

0 comments

Odpovědět