[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes se uskuteční v Havlíčkově Brodě přednáška Marka Orko Váchy. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
  • V pátek od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu od 13.30 do 15.30 hod. v kostele adventní svátost smíření pro farnost. Prosím, přijďte v čas, aby mohl zkoušet sbor na večerní adventní koncert.
  • V 18.00 hod. v kostele se uskuteční Adventní koncert. Účinkují: Dívčí a Dětský pěvecký sbor a  Smyčcový orchestr ZUŠ   J.V. Stamice Havlíčkův Brod. Srdečně vás zveme. Vstupné dobrovolné.
  • V neděli při druhé mši svaté budou odměněny děti, které se nejčastěji účastnily adventních mší svatých.
  • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly a případně vyspravily ministrantské oblečení.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Přídveřní sbírka na křesťanská media vynesla částku 11 570 Kč.
  • Děkujeme za dary ve výši 16 000 Kč určené na potřeby farnosti.
  • Děkujeme dětem a mládeži za hudební doprovod adventní mše svaté v domě s pečovatelskou službou.

Ohlášky (3.neděle adventní) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_3.nedele_adventni

0 comments

Odpovědět