[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes v 11.00 hod. přijme křest Kateřina Jadrná.
  V 17.15 v kostele křížová cesta.
 • Od úterý se začátek večerních mší svatých posouvá na 18.30 hod.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné.
  Odpadá příprava dětí na první sv. přijímání.
  Ve 14.00 hod. setkání dětí.
  V 17.45 hod. křížová cesta dětí.
 • V sobotu 2. dubna v 13.30 hod. v kostele začne duchovní obnova farnosti. Duchovní obnova je určena pro všechny věkové skupiny a povede ji P. Hroznata Adamec, vikář z Havlíčkova Brodu. O přestávkách bude na faře připravena káva a čaj. Duchovní obnova bude zakončena kající pobožností a v 17.00 hod. mší svatou. Duchovní obnova je vhodnou příležitostí k modlitbě, ke svátosti smíření, k duchovnímu pohovoru, k upevnění pilířů duchovního života.
 • V neděli v 17.45 hod. v kostele křížová cesta.
 • V neděli 10. dubna od 12.00 do 16.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční velikonoční fotbalový turnaj. Turnaj je určen pro žáky 6. – 9. třídy ZŠ.
 • Diecézní centrum pro mládež zve všechny mladé od 14-ti let na DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE. Setkání proběhne 16. dubna v Hradci Králové. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii. V případě většího zájmu vypravíme autobus.
 • Ve dnech 6. – 8. Května v Červeném Kostelci se uskuteční diecézní setkání ministrantů ve věku od 6 do 15 let. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 2000Kč na potřeby farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
27.3. 2011
3. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodinu Lemperovu, Mokrých a Janáčkovu
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v očistci
Za farnost
Pondělí
28.3. 2011
7.30 hod. Za Josefa Henzla a rodiče
Úterý
29.3. 2011
18.30hod Za rod Zábranů
Středa
30.3. 2011
7.30 hod.
14.00 hod.
18.30hod.
Za rodiče Pohlovy a Evu Doležalovou
Pohřeb pana Václava Henzla
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
31.3. 2011
18.30hod. Za Blaženu Chlubnovou
Pátek
1.4. 2011
18.30hod. Za manžele Habánovy, jejich rodiče a duše v očistci
Sobota
2.4. 2011
17.00 hod. Za Marii a Karla Pometlovy a syna Františka
Neděle
3.4. 2011
4. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za rodiče Pospíchalovy a zetě Jaroslava
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět