[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • Dnes v 11.00 hod. v kostele příjme křest Julie Šolcová. V 17.15 hod. v kostele pobožnost křížové cesty.
 • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání¨.
 • V 14.00 hod. na faře setkání dětí.
 • V 17.15 hod. pobožnost křížové cesty, kterou povedou děti.
 • Po mši svaté setkání mládeže na faře.
 • V sobotu v 13.30 hod. ve farním sále začne postní duchovní obnova pro farnost, kterou povede P. Ladislav Novák. Duchovní obnovu zakončíme při mši svaté v 17.00 hod.
 • V neděli v 17.15 hod. v kostele pobožnost křížové cesty.
 • Upozorňuji, že ze soboty na neděli se posouvají hodiny.
 • Zájemcům, kteří se chtějí zúčastnit farní pouti do Jižních Čech, se chýlí čas k přihlášení ke konci. Rozhodnutí učiňte co nejdříve, aby organizátoři mohli rozhodnout, zda se pouť uskuteční či nikoli. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • Farnost Nížkov pořádá ve dnech 21. – 28.6. zájezd do Dolomitu. Bližší informace zájemcům poskytne P. Pavel Sandtner.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku a bude za tímto účelem odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

23.3. 2014

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

3. NEDĚLE POSTNÍ    

Za rod Mokrých a Lemperů   

Za Josefa a Růženu Zychovy a ten rod     

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

 

Pondělí

24.3. 2014

     

 

 7.30 hod.

 

Pondělí po 3. neděli postní  

Za rod Košťálů a Nováků         

 

 

Úterý

25.3. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ  

Za živé i zemřelé z rodu Zábranových       

 

Středa

26.3. 2014

 

  

  7.30 hod.

 

18.00 hod.

 

Středa po 3. Neděli postní   

Za Josefa a Aloisii Novotných, syna Stanislava, Otakara a duše v očistci                   

NOVÉ DVORY        

 

Čtvrtek

27.3. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Čtvrtek po 3. neděli postní

Za Václava Henzla, sourozence a rodiče z obojí strany       

 

Pátek

28.3. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

    

Pátek po 3. neděli postní

Za rodiče Wasserbauerovy, Kamarádovy a vnuka                                 

 

 

Sobota

29.3. 2014

  

  

17.00 hod.

       

 

Sobota po 3. neděli postní    

Za Josefa Balcara a celý rod

      

 

 

Neděle

30.3. 2014

  

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

4 . NEDĚLE POSTNÍ

Za Růženu Pospíchalovou, rodiče a sourozence                

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v oč           

STŘÍBRNÉ HORY   

Za farnost     

0 comments

Odpovědět