[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 17.15 hod. v kostele křížová cesta rodičů za děti.
  • Na čtvrtek připadá slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Je to církví doporučený svátek. Mše svaté budou slouženy ráno i večer.
  • V pátek ve 13. 00 hod. na faře příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.15 hod. křížová cesta dětí. V 18.00 hod. dětská mše svatá. V 19.15 hod. pracovní zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V sobotu v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na přijetí svátosti biřmování. V 19.00 hod. setkání starší mládeže na téma: rebelující proroci. Ruší se plánovaná brigáda na faře.
  • V neděli po druhé mši sv. modlitba mládeže za rodiče. Po modlitbě za rodiče následuje na faře poradní setkání s mládeží – fórum mládeže. V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
  • V sobotu 4.5. se v Hradci Králové uskuteční diecézní setkání mládeže. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii.
  • Nejen pro děti je připraveno postní snažení. Bližší informace získáte u bočního oltáře.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme brigádníkům za pomoc při opravě fary a ženám za přípravu občerstvení.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
15.3. 2009
3. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, jejich rodiče a sourozence
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí –
16.3. 2009
7.30 Za manžele Sobotkovy
Úterý –
17.3. 2009
18.00 Za rodiče Fišarovy a Slámovy
Středa –
18.3. 2009
8.00 hod
18.00 hod.
Za rodiče Kamarádovy a vnuka Josefa
OLEŠENKA
Čtvrtek –
19.3. 2009
SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA
8.00 hod
18.00 hod.
Za Josefa a Marii Kurkovy, tři syny a duše v očistci
Za P. Josefa Malého, P. Jana Bártu a P. Jana Cimburka
Pátek –
20.3 2009
18.00 hod. Za Josefa a Annu Nejedlých, oba rody a syna Miloslava
Sobota –
21.3. 2009
7.00 hod. Za Josefa Půžu, celý rod, rodinu Novotných a duše v oč.
Neděle –
22.3. 2009
4. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Josefa a Růženu Zichovy a duše v očistci
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, jejich rody a duše v očistci
Za farnost

0 comments

Odpovědět