[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes v 11.00 hod. přijme křest Monika Kasalová.
 • Ve středu odpadá výuka náboženství pro 3. ročník a ve čtvrtek pro 1. ročník.
 • V pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře.
  V 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a od 18.00 hod. mše svatá.
  Po mši sv. jsou mladí zváni na faru na ekumenické setkání mládeže. Bližší informace zájemci o setkání získají na venkovní nástěnce.
 • V neděli v 11.00 hod. přijme křest Jakub Dočekal.
 • Srdečně vás všechny pozdravuje a požehnaný rok 2011 přeje Božena Jurčicová, která se, jak sama píše, v Rakousku v klášteře připravuje na mnišský život. Pro farnost je to velká milost, když si Pán z jejího středu povolá člověka k zasvěcenému životu. Pamatujte na ni v modlitbách.
 • Po celý týden ve farnosti nebude P. Zdeněk Kubeš. V nezbytných záležitostech se obracejte na P. Pavla Sandtnera.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Historicky nejlepší výsledek Tříkrálové sbírky na Přibyslavsku vynesl částku 181 043Kč. Poděkování patří všem dobrovolníkům, dětem a mládeži, vedoucím skupinek, souboru LA VIA a všem dárcům, kteří se o krásný výsledek letošní Tříkrálové sbírky v našem regionu zasloužili. Pomoc druhému člověku, který ji potřebuje, nám není cizí a to je v dnešní době dobrá zpráva nejen pro nás, ale také pro naše okolí. Děkujeme. Za organizátory Michael Omes

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
23.1. 2011
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za farnost
Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a celý rod
Na poděkování za dar života, zdraví a ochranu Panny Marie
Pondělí
24.1. 2011
PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SÁLESKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
7.30 hod. Za rodiče Tománkovy a děti s rodinami
Úterý
25.1. 2011
SVÁTEK OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA, APOŠTOLA
18.00hod MŠE SVATÁ NENÍ
Středa
26.1. 2011
PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ
7.30 hod.
18.00hod.
Za Stanislava Korbičku
MŠE SVATÁ NA VESNICI NENÍ
Čtvrtek
27.1. 2011
18.00hod. MŠE SVATÁ NENÍ
Pátek
28.1. 2011
PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
18.00hod. Za Emilii a Františka Pometlovy, dceru Boženu a ten rod
Sobota
29.1. 2011
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Vladimíra a Marii Sobotkovy, rodiče a ten rod
Neděle
30.1. 2011
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00hod.
Za farnost
Za rodiče Lehrlovy, Bořilovy, jejich děti a vnuka
Za Marii a Karla Peřinovy a Bohuslava Solničku

0 comments

Odpovědět