[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Ve středu odpadá výuka náboženství pro 7. – 9. ročník ZŠ a pro 3. ročník.
  • Ve čtvrtek odpadá výuka náboženství pro 1. ročník.
  • V pátek od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • neděli na svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) kněz při mších svatých požehná svíce, které si přenesete nebo které si v kostele zakoupíte. Cena jedné hromničky činí 47 Kč.
  • Po celý týden P. Zdeněk Kubeš nebude přítomen ve farnosti. V případě potřeby se obracejte na pana kaplana P. Antonína Pavlase.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar 2 500 Kč na potřeby farnosti.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

26.1. 2014

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

Za Albína Syberu, manželku a sourozence

Za Josefa a Marii Konfrštovy

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

Pondělí

27.1. 2014

     

 

7.30 hod.

 

Památka sv. Anděly Mericiové, panny

Za děti s rodinami

 

 

Úterý

28.1. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč. církve  

Za Emilii a Františka Pometlovy, rodiče a dceru Boženu

 

Středa

29.1. 2014

 

7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

Za Boží požehnání pro rodiče a děti

VESNICE – BEŽE MŠE SVATÉ

 

Čtvrtek

30.1. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Viléma Podrázského a bratra Romana

 

Pátek

31.1. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Jana Boska, kněze   

Za rodiče Horkých, za Boží ochranu a zdraví pro celou rodinu

 

 

Sobota

1.2. 2014

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie  

Za Josefa Klementa, rodiče sourozence a duše v očistci

 

 

Neděle

2.2. 2014

  

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU  

Za Ludmilu Hockeovu, bratra Josefa, rodinu Hockeovu  a Pohankovu

Za Annu a Jindřicha Vlčkovy

ŽIŽKOVO POLE

Za farnost

0 comments

Odpovědět