[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 11.00 hod. v kostele křest Viktorie Svobodové.
  • V pátek odpadá setkání dětí.
   V 17.30 adorace a možnost svátosti smíření.V 18.30 hod. mše svatá.
  • Na neděli připadá slavnost posvěcení kostela – posvícení.
   Po ranní i po druhé mši svaté jsou účastníci bohoslužeb zváni do farní stodoly na oslavu posvícení. Občerstvení bude zajištěno (svařené víno). Prosím ženy o napečení koblih nebo cukroví .Výrobky je možné přinést v sobotu na faru. Děkujeme.
  • Podzimní prázdniny na Vesmíru, které proběhnou od 28. – 30.10. budou věnovány PoMadridskému setkání. Zájemci zjistí bližší informace na venkovní nástěnce.
  • V zákristii jsou připraveny lístky, na které napíšete jména zemřelých. Lístky poneseme spolu s obětními dary při mši svaté v den památky věrných zemřelých. Vyplněné lístky odevzdávejte v zákristii.
  • Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší svatou.
  • Upozorňujeme, že ze soboty na neděli se mění čas.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je věnována na misie a bude za tímto účelem odeslána.
  • Děkujeme mladým animátorům za uspořádání víkendového setkání pro děti.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  23.10.2011
  30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30hod.
  Za rodiče Půžovy, tři syny a duše v očistci
  Za Jana Rázla a rodiče
  Za farnost
  Pondělí
  24.10. 2011
  7.30 hod. Za rodinu Pazderkovu a duše v očistci
  Úterý
  25.10. 2011
  18.30hod Za dr. Otakara Kohouta a manželku Ludmilu
  Středa
  26.10. 2011
  7.30 hod.
  14.00hod.
  18.30hod.
  Za P. Františka Krále
  Pohřeb pana Jana Němce
  NOVÉ DVORY
  Čtvrtek
  27.10. 2011
  18.30hod. Za Annu a Jindřicha Vlčkovy
  Pátek
  28.10. 2011
  SVÁTEK SV. ŠIMONA A SV. JUDY, APOŠTOLŮ
  18.30hod. Za Věru Melounovou, Martu a Františka Hradovy
  Sobota
  29.10.2011
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  7.00hod Za Jana Štědrého, rodiče a rodiče Slámovy
  Neděle
  30.10. 2011
  SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30hod.
  Za farnost
  Za Františka Beneše a ten rod
  Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody a duše v očistci

0 comments

Odpovědět