[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Ve čtvrtek po mši sv. biblická hodina na faře.
 • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.30 hod. adorace před NSO a možnost svátosti smíření. V 18.30 hod. mše svatá
 • V sobotu v 11.00 hod. ve farním kostele uzavřou církevní sňatek Petra Fruhbauerová a Jaromír Matějka. Ze soboty na neděli dojde ke změně času.
 • Na neděli připadá Výročí zasvěcení kostela – posvícení.
 • Při odchodu z kostela si oprávnění voliči vyzvednou volební lístek. Na volebním lístku voliči označí nejvýše 6 jmen z 15ti uvedených kandidátů. Při označení většího počtu kandidátů bude volební lístek neplatný.
 • Po ranní i po druhé mši svaté jsou účastníci bohoslužeb zváni do farní stodoly na oslavu posvícení kostela a na kolaudaci oprav hospodářských budov. Občerstvení bude zajištěno (svařené víno) . Prosím ženy o napečení koblih nebo cukroví na neděli. Výrobky můžete odevzdávat v sobotu na faře.
 • V zákristii jsou připraveny lístky, na které napíšete jména zemřelých. Tyto lístky poneseme spolu s obětními dary k obětování v den památky na věrné zemřelé. Vyplněné lístky odevzdávejte v zákristii.
 • V pátek 29.10. v Havlíčkově Brodě se koná vikariátní večer mládeže. Setkání začne v 18.00 hod. při mši svaté a je určeno pro mladé od 13 let. Součástí setkání bude promítání filmu Lukáše Přibyla Zapomenuté transporty. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na misie a bude za tímto účelem odeslána. V boční lodi kostela si můžete zakoupit misijní kalendáře a výrobky dětí. Výtěžek půjde na misie.
 • Děkujeme všem organizátorům z řad mládeže za uspořádání setkání dětí na faře.
 • Děkujeme vedení města a členům zastupitelstva za to, že během uplynulého volebního období podporovali opravy církevních památek a také rozvoj kulturního a duchovního života ve farnosti i ve městě.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
24.10. 2010
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Jana Štědrého, rodiče a rodiče Slámovy
Za rodiče Půžovy, tři syny a duše v očistci
Za farnost
Pondělí
25.10. 2010
7.30 hod. Za manžela Vladislava Halíka, vnuka Jarouška, rodiče Halíkovy a Lupoměstských
Úterý
26.10. 2010
18.30hod Za Františka Bořila, rodiče, rodinu Přibylovu a Stejskalovu
Středa
27.10. 2010
7.30 hod.
18.30 hod.
Na poděkování za dar života
NOVÉ DVORY
Čtvrtek
28.10. 2010
SVÁTEK ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
18.30 hod. Za Františka Šímu a rodiče
Pátek
29.10. 2010
18.30 hod. Za Jiřího Matouška
Sobota
30.10. 2010
SVÁTEK VÝROČÍ ZASVĚCENÍ KATEDRÁLY
7.00 hod.
14.00 hod.
Za Marii Ledvinkovou a duše v očistci
Neděle
31.10. 2010
SLAVNOST VÝROČÍ ZASVĚCENÍ KOSTELA
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za farnost
Za Františka Beneše a ten rod
Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely a duše v očistci

0 comments

Odpovědět