[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 11.30 hod. v kostele příjme svátost křtu Adriana Čermáková.
  • Ve středu odpadá výuka náboženství pro III. ročník a ve čtvrtek pro I. ročník.
  • V pátek v 14.00 hod. setkání dětí na faře.
   V 17.00 adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření.
   V 19.00 hod. ve farním sále pracovní zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele příjme křest Radoslav Tonar.
   V 15.00 hod. na faře setkání žen.
  • Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší svatou.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.
  • Od neděle do pátku je P. Zdeněk Kubeš na exerciciích. Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje P. Pavel Sandtner.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě pohoštění pro nemocné a starší spoluobčany.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  6.11.2011
  32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za rodinu Doležalovu, Pazourovu, syna Josefa a Zdeňka Myslivce
  ŽIŽKOVO POLE
  Pondělí
  7.11. 2011
  7.30 hod. MŠE SVATÁ NENÍ
  Úterý
  8.11. 2011
  18.00hod MŠE SVATÁ NENÍ
  Středa
  9.11. 2011
  SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
  7.30 hod.
  18.00hod.
  Za Jana a Františku Štefovy a vnučku Janu
  MŠE SVATÁ NE VESNICI NENÍ
  Čtvrtek
  10.11. 2011
  18.00hod. MŠE SVATÁ NENÍ
  Pátek
  11.11. 2011
  PAMÁTKA SV.MARTINA,BISKUPA
  18.00hod. Za rodiče Flesarovy a tři syny
  Sobota
  12.11. 2011
  PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
  7.00 hod. Za živé i zemřelé členy rodiny Močubovy, Holasovy, Theisovy, Biňovcovy a Medovy
  Neděle
  13.11. 2011
  33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00hod.
  Za Boženu Horskou a manžela
  Za Václava Matějíčka, Janu Stankovou a Karla Kumperu
  Za farnost

0 comments

Odpovědět