[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 17.30 v kostele modlitba rodičů za děti.
  • V pátek od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V 19.00 ve farním sále pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V neděli při odchodu z kostela si oprávnění voliči vyzvednou hlasovací lístek pro II. kolo voleb do pastorační rady farnosti. Vyplněné hlasovací lístky odevzdají v kostele do připravených schránek v neděli 23.11. Potřebné instrukce budou uvedeny na hlasovacím lístku.
  • V sobotu 22.11. vypravíme autobus do Hradce Králové na závěr oslav 350. výročí založení diecéze. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii. Příspěvek dospělého na dopravu bude 100 Kč a dítěte 50 Kč.
  • V zákristii si zájemci mohou vyzvednout brožurku s diecézní novénou.
  • Klášter pražského jezulátka opět pořádá výtvarnou soutěž VÁNOCE DĚTÍ – TAJEMSTVÍ VÁNOC. Téma soutěže: Vánoční betlém a narození Ježíška. Kategorie: 4-6 let, 7-11 let, 12-15 let. Výtvarná práce musí být provedena na formátu A4. Na zadní straně práce musí být uvedeno jméno a příjmení, věk adresa. Práce odevzdávejte nejpozději do neděle 30. listopadu v zákristii. Výtvarné práce pak odešleme.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Přídveřní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům vynesla částku 17791 Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování.

Ohlášky (Svátek Posvěcení Lateránské baziliky) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Svatek_Posveceni_LateranskeBaziliky

0 comments

Odpovědět