[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Ve středu v 16.00 hod. v kostele vánoční představení dětí. Srdečně zvou děti.
  • Ve čtvrtek v 19.00 hod. v kostele zpívání koled. Srdečně zvou varhaníci.
  • V pátek na svátek svatého Jana evangelisty kněz při mši svaté požehná víno, které si můžete přinést. Zároveň si požehnaným vínem připijeme. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V neděli na svátek Svaté Rodiny manželé obnoví manželské sliby a přijmou požehnání.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků budou využity jako dar na potřeby farnosti. Předem děkujeme za vaše pochopení a vstřícnost.
  • Vyhlášení výsledků adventního snažení pro děti.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

22.12. 2013

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Za Jana Macha, manželku a vnuka

Za farnost

STŘÍBRNÉ HORY

Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v očistci

 

 

Pondělí

23.12. 2013

     

7.00 hod.

 

Za Františka Bubna

 

 

Úterý

24.12. 2013

 

 

 

16.00 hod.

24.00 hod.

 

ŠTĚDRÝ DEN

DĚTSKÁ MŠE SVATÁ – za děti a mládež

Za farnost

 

Středa

25.12. 2013

 

8.00 hod.

9.30 hod.

 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek

Za rodiče Rázlovy, syna a snachu

Za Anežku a Václava Hausvaterovy, ten rod, manžele Pospíchalovy, Kučerovy, Jana Vacka a Tomáše Sosnu

 

Čtvrtek

26.12. 2013

 

 

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA

Za Viléma Podrázského

Za Miloslava Strašila, rodiče a dva bratry

ŽIŽKOVO POLE

 

Pátek

27.12. 2013

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Za P. Jana Cimburka a P. Jana Filipa

 

 

Sobota

28.12. 2013

 

 

7.00 hod.

 

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků   

Za Jana Kasala, manželku a rodiče       

 

 

Neděle

29.12. 2013

  

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

SVÁTEK SVATÉ RODINY

Za Jana a Bohumila Roseckých, jejich rodiče a sourozence

Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a rodiče Tománkovy

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

0 comments

Odpovědět