[metaslider id=11715]

Ohlášky:

  • Dnes  v 11.00 hod. v kostele přijme křest David Stejskal.
  • V 17.15 v kostele křížová cesta rodičů za děti.
  • V pátek  v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání a na přijetí svátosti smíření. V 13.45 na faře setkání dětí. V 17.15 křížová cesta pod vedením dětí.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele přijme křest Matěj Nepraš.
  • V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
  • Dobrodinci, kteří by chtěli přispět na velikonoční výzdobu kostela, tak mohou učinit v zákristii po mši svaté. Díky vaší štědrosti se daří každoročně kostel hezky vyzdobit.
  • Zájemci z řad mládeže, kteří by se chtěli zúčastnit diecézního setkání mládeže v sobotu 28.3.  se mohou zapisovat v zákristii.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Sbírka z následující neděle bude určena na plošné pojištění církevního majetku a bude za tímto účelem odeslána.

Ohlášky (4. neděle postní) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_4.nedele_postni_2015

0 comments

Odpovědět