[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 11.00 hod. přijme křest Jakub Dočekal.
  • Ve středu na Svátek uvedení Páně do chrámu kněz při ranní i večerní mši sv. požehná svíce (hromničky), které si účastníci bohoslužeb budou odnést domů. Cena jedné svíce činí 35 Kč.
  • Ve čtvrtek v den sv. Blažeje kněz po večerní mši sv. bude individuálně udělovat svatoblažejské požehnání.
    Po mši sv. na faře biblická hodina.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a od 18.00 hod. mše svatá.
  • V neděli při odchodu z kostela budete moci přispět do připravených kasiček na naše adoptované dítě. Z výnosu příspěvku zaplatíme požadovanou částku na adoptované dítě.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
30.1. 2011
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za farnost
Za rodiče Lehrlovy, Bořilovy, jejich děti a vnuka
Za Marii a Karla Peřinovy a Bohuslava Solničku
Pondělí
31.1. 2011
PAMÁTKA SV.JANA BOSKA, KNĚZE
7.30 hod. Za rodiče Horkých a celý rod
Úterý
1.2. 2011
18.00hod Za Josefa Klementa, rodiče, bratry a duše v očistci
Středa
2.2. 2011
SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
8.00 hod.
18.00hod.
Za živé i zemřelé z rodu Pruknarova a Močubova
Za Miloslava Lišku, manželku a rodinu Kohoutovu
Čtvrtek
3.2. 2011
PAMÁTKA SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
18.00hod. Za Růženu Matouškovou
Pátek
4.2.. 2011
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
18.00hod. Za Marii Ledvinkovou, celý rod a duše v čistci
Sobota
5.2. 2011
PAMÁTKA SV. AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE
7.00 hod. Za Josefa a Marii Čejkovy
Neděle
6.2. 2011
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za Marii Caklovou a rodiče
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět