[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Na závěr mše svaté kněz udělí svatoblažejské požehnání. V 16.00 hod. v kostele v Žižkově Poli koncert v podání Jindřicha Macka a Jitky Baštové. V 16.00 hod. v kostele v Nížkově ekumenická bohoslužba.
  • Ve středu odpadá výuka náboženství pro 7.- 9. ročník a pro 3. ročník a ve čtvrtek pro 1. ročník.
  • V sobotu v 10.30 hod. v kostele oslaví diamantovou svatbu Stanislav Joukl a Miloslava Jouklová Součková. Od 14.00 do 16.00 hod. ve farním sále se uskuteční Dětský maškarní bál. Za masky mohou přijít nejen děti, ale i dospělí. Srdečně zvou pořadatelé.
  • V neděli ve 14.00 hod. v kostele přijme křest Vojtěch Jan Thomayer.
  • Po celý týden nebude P. Zdeněk Kubeš přítomen.
  • V zákristii si předplatitelé mohou vyzvednout nové číslo IKD.
  • Žádáme farníky starší 18ti let (muže i ženy, tatínky i maminky), kteří by chtěli pomoci s realizaci diecézního ministrantského setkání v Přibyslavi ve dnech 12.-14. dubna 2013, aby se přihlásili na faře nebo v zákristii. Jedná se o doprovod skupinek, výzdoba, zajištění stravy, …Předem děkujeme za ochotu a pomoc.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar 3000 Kč určený na potřeby farnosti.
  • Děkujeme za dar kamen do skautské klubovny a za jejich instalaci.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

[PDF] Bohoslužby ve farnosti Přibyslav – 4.neděle v mezidobí (87,9kb)

0 comments

Odpovědět