[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 11.00 hod. v kostele přijme křest Petr Šmíd.
  • V úterý, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli vždy v 18.00 hod. budou májové pobožnosti.
  • Ve čtvrtek po mši sv. krátká adorace s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Odpadá příprava na  1. sv. přijímání. V 14.00  na faře setkání dětí. V 18.00 hod. májová pobožnost a v 18.30 hod. mše svatá.
  • V sobotu v 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.
  • V neděli v 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z dnešní neděle je určena na kněžský seminář a bude za tímto účelem odeslána. Při odchodu z kostela je možné zakoupit magnetky, kdy výnos z jejich prodeje je určen na podporu celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Cena jedné magnetky činí 50 Kč.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

29.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za rodiče Rázlovy a syna

Za Boží ochranu a pomoc Ducha svatého

Za farnost

 

Pondělí

 30.4. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

 

Na dobrý úmysl

 

Úterý

1.5. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

Nezávazná památka sv. Josefa, Dělníka

Za Stanislava Močubu, rodiče a sourozence

 

 

Středa

2.5. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Za Janu Vanickou a rodinu Linhartovu

NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

3.5. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Za rodinu Sobotkovu, Landovu, Fišarovu, Niklovu a Jana Kučeru

 

 

Pátek

4.5. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

První pátek v měsíci

Za Františku Fouskovou a duše v očistci

 

 

Sobota

5.5. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Za Vladimíra Jelínka, jeho rodiče a celý rod

 

 

Neděle

6.5. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za Lukáše Lehrla

Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy

ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět